Renáta Dušková

alt

Vzdělání

2005-2007Pomaturitní specializační studium v oboru management ve zdravotnictví
1992-1993Pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče v ortopedii
1977-1981Střední zdravotnická škola, Pardubice – obor všeobecná sestra

 
Profesní historie

6/2000-dosudÚstřední vojenská nemocnice -  Oddělení ortopedie a traumatologie,
Klinika traumatologie pohybového aparátu, 1. LF UK a ÚVN - vrchní
sestra
4/1993-5/2000Ústřední vojenská nemocnice -  ortopedické oddělení – staniční sestra
1/1992-3/1993Ústřední vojenská nemocnice – ortopedické oddělení – všeobecná sestra
2/1985-12/1991Zdravotnické zařízení JZM,Praha 5 – dětské oddělení – všeobecná sestra
8/1981-1/1985Ústřední vojenská nemocnice – ortopedické oddělení – všeobecná sestra


Ocenění

  • 2008 - Medaile ÚVN Praha


Osvědčení

2011Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – všeobecná sestra
1987Osvědčení pro práci dětské sestry na zdravotnickém obvodu