MUDr. Václav Vaněček, Ph.D.Vzdělání

2012-2016 Postgraduální Ph.D. studium
Téma: Poškození zdraví u profesionálních sportovců, rehabilitace, prevence.
1. LF UK v Praze
Obhájeno 2017
2009 Atestace z ortopedie
1998-2003 Vojenská lékařská akademie JEP Hradec Králové
1992-1996 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

   
Profesní historie

1997-2015 AČR - voják z povolání - plukovník
Od 2012 Zástupce přednosty pro poskytování lékařské péče - primář
2009-2012 Starší lékař specialista – Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN Praha
2003- 2009 Lékař – Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN Praha
2007-2008 Lékař FC Slavia

Zahraniční mise

2007 Afghanistán – ISAF KAIA Kábul
2015 Afghanistán – ISAF/NRF KAIA Kábul
2016 Jordánsko, Ammán – humanitární mise
2017 Jordánsko, Ammán – humanitární mise
2018 Jordánsko, Ammán – humanitární mise 2x
2019 Jordánsko, Ammán – humanitární mise

České společnosti

2003 Člen ČSOT

Redakční rady

2016 Člen redakční rady JBJS Rew - Česká mutace

Výuková činnost

2013 - Odborný asistent  1. LF UK v Praze
2013 - Odborný školitel pro obor ortopedie

Školitel

Mgr. Martina Vargová
Téma práce: Využitie kinezioterapie v predoperačnej fáze u pacientov indikovaných k totálnej endoprotéze kolenného kĺbu.
Škola:  Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě

Granty:

Grant MZ VES 16-28458A:
Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie. Jejich CT klasifikace, operační léčba, 2016-2019
Vedoucí: doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., MUDr. Václav Vaněček, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD., MUDr. Jozef Malík, MUDr. Karel Kostlivý
Stav: Ukončen 2020, hodnocen jako vynikající

 

Publikace

 • Časopisy s IF

  1. Bartoníček J, Rammelt S, Kostlivý K, Vaněček V, Klika D, Trešl I: Anatomy and classification of the posterior tibial fragment in ankle fractures. Arch Orthop Trauma Surg. 2015;135/4:506-515. 
   IF – 1,496
  2. Vaněček V, Tuček M: Pressure pain sensitivity: marker for stress affecting general health. Cent Eur J Public Health. 2017;254: 64–66.
   IF – 0,800
  3. Vaněček V. Musculoskeletal disorders and workingrisk factors. Cent Eur J Public Health. 2020;28 (Suppl): S6–S11. 
   IF- 0,653 

   

 • Recenzované časopisy zahraniční

  1. Fousek J, Indraková P, Vaněček V: Operative Behandlung von Handkahnbein-pseudoarthrosen. Orthop Praxis. 2006;1/1:44-50.

   

 • Recenzované časopisy domácí

  1. Fousek J, Indráková P, Vaněček V: Management  of pseudoarthrosis of the navicular bone of the wrist using the Synthes 3.0 screw. Rozhl Chir. 2005;84/11:561-566.
  2. Urbánek L, Vaněček V, Vašek P, Kubela R: Artroskopická paliativní resekce rotátorové manžety u nerekonstruovatelných lézí [Arthroscopic palliative resection of the rotator cuff in patients with unreconstructible lesions]. Acta Chir Ortop Traumatol Cech. 2007;74/?:268.
  3. Bartoníček J, Chochola A, Vaněček V: Suprasyndesmální šroub u luxačních zlomenin hlezna [Syndesmotic screw in fracture-dislocations of the ankle]. Rozhl Chir 2012;91/9:513-520.
  4. Bartoníček J, Chochola A, Vaněček V: Trochanterické zlomeniny – základní přehled [Trochanteric fractures – general overview]. Rozhl Chir 2012;92/10:578-580.
  5. Tuček M, Chochola A, Vaněček V, Bušková K. Chirurgická léčba akromioklavikulární luxace: tahová cerkláž versus hákovitá dlaha. Rozhl Chir 2015;94/10:437-444.
  6. Bartoníček J, Rammelt S, Klika D, Naňka O, Tuček M, Kostlivý K, Vaněček V: Klasifikace zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin u zlomenin hlezna. [Classificatin of posterior malleolar fractures in ankle fractures]. Rozhl Chir 2018;97/2:52-59.

 

Vědecká činnost

H index – 3
Citace podle WOSu - 68