plk. gšt. MUDr. Zdeněk Jícha

 Vzdělání:

2020 - doposud Lékařská fakulta Ostravské univerzity – doktorské studium chirurgických oborů  
2016 specializovaná způsobilost – Traumatologie
2011 specializovaná způsobilost – Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
1999 - 2006 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
1999 - 2006 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Hradec Králové – všeobecné lékařství  

   
Profesní historie:

2/2021 primář Traumatologického centra ÚVN
2008 - 2021 Traumatologické centrum ÚVN
2015 - doposud Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR – externí příslušník
2006 - doposud Klinika ortopedie 1.LF UK a ÚVN Praha – sekundární lékař


Zahraniční mise:

2016 - 2017 18. PCHT RS – HKIA – Afganistán – velitel
2013 8. PCHT ISAF – KAIA – Afganistán – hlavní traumatolog 


Odborné vzdělání a kvalifikace:

2016 zařazen do specializační přípravy do oboru Urgentní medicína


Další kvalifikace a odborné funkce:

 • ČLK licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru traumatologie (2020–2030)
 • ČLK licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu (2014–2024)


Kurzy a stáže:

 • III. Intenzivní kurs v ortopedii – 17. – 21.9.2007 – IPVZ, Praha
 • AO Course – Principles in Operative Fracture Management – 31.3. – 2.4.2008, Brno
 • Damage control a timing ošetření polytraumat – 20.3.2009 – IPVZ, Brno
 • ATLS Course 34358-P – 9. – 11.6.2009 – Landstuhl Regional Medical Center U.S.
  Air Force Base, Spolková republika Německo
 • Kurs – Ramenní pletenec a humerus – 16. – 17.4.2010 – EPCA (LF Brno), Brno
 • AO Course – Advances in Operative Fractures Management – 6. – 8.4.2011, Seč
 • ATLS kurs – Hradec Králové, 11/2013
 • Knee masters course – 23. – 26.2.2014 – Kodaň, Dánsko
 • Předatestační kurs traumatologie – 16. – 23.03.2015, Praha
 • Novinky v chirurgii – 1. LF UK Praha, 23. – 27.11.2015
 • Tactical Combat Casualty Care - 29.4.-1. 5.2017, HKIA ROLE 2, Afghánistán
 • AO Trauma Europe Master Course – Pelvic and Acetabular Fractures - 20.-22.6. 2018,
  Homburg, BRD
 • Advanced Life Support (ALS) - 2. - 3.12.2018, Hradec Králové
 • ATLS Course refresh - 25.9.2019, Hradec Králové

 

Pedagogická činnost:

 • odborný asistent kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha – od 2012 (výuka chirurgické
  propedeutiky a výuka traumatologie, výuka válečné chirurgie)
 • výuka válečné chirurgie/medicíny katastrof – LF Ostravské univerzity – od 2015


Publikační a prezentační aktivity:

 • Jícha Z. – Jódpovidonová dezinfeciencia – praktické aplikace; Přednáška – 49. Studentská vědecká konference LF HK – 2004 (Hradec Králové)

 • Jícha Z. – Využití jódpovidonových dezinficiencií v praxi; Poster – Konference vojenských epidemiologů – 2004 (Hradec Králové)

 • Urbánek L., Jícha Z. – Vliv poškození rotátorové manžety na zdravotní klasifikaci vojáků z povolání, Vojenské zdravotnické listy 4/2008, roč. 77 (str. 135 – 139)

 • Fousek J., Jícha Z. – Modifikovaný miniinvazivní přístup při TEP kyčelního kloubu, maše zkušenosti; Přednáška – XII. Národní kongres ČSOT, 2008 (Praha)

 • Jícha Z., Zelenka L. – Traumacenter of Central military hospital Prague; Poster – Trauma care 2009, 2. – 4.10.2009, (Ulm, Spolková republika Německo)

 • Jícha Z., Zelenka L. – Transportní trauma, Urgentní medicína 4/2009, roč. 12 (str. 17 – 21 )

 • Jícha Z., Fousek J. – TEP kyčle po OS zadní hrany acetabula z pohledu ortopeda;

  Přednáška – IV. Bilaterální zasedání – 7. – 9.4.2010 (Rožnov pod Radhoštěm)

 • Jícha Z., Zelenka L. – Transportní trauma, Úrazová chirurgie 1/2010, roč. 18 (str.

  26 – 31)

 • Jícha Z., Zelenka L. – Transportní trauma; Přednáška – X. zdravotnická konference Společných sil AČR – 2. – 4.11. 2010 (Libavá)

 • Jícha Z., Zelenka L. – Modifikace ATLS a BATLS při příjmu polytraumat do TC ÚVN; Přednáška – X. zdravotnická konference Společných sil AČR – 2. – 4.11. 2010 (Libavá)

 • Jícha Z., Zelenka L. - Střelná a střepinová poranění – balistika a specifika vojenských poranění; 3. Trilaterální sympozium – 25. – 27.5.2011 (Rožnov pod Radhoštěm)

 • Jícha Z. – Specifika patogeneze a ošetření válečných poranění – XII. Zdravotnická konference Společných sil AČR – 25. – 27.10.2011 (Libavá)

 • Atestační práce – Miniinvazivní přístupy v endoprotetice kyčelního kloubu (vč. prezentace našeho souboru MIS TEP), Praha 2011

 • Atestační práce – Problematika ošetřování střelných a střepinových poranění, Praha, 2016

  - Hyruan One – one shot injekce (2% zesíťovaná kyselina hyaluronová), Acta medicinae

  16/2020

Členství v odborných společnostech a expertních týmech:

 • Česká lékařská komora – člen představenstva OS Praha 6
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP – člen
 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii – člen
 • Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof – člen
 • Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů - člen
 • Společnost pro kriminalistiku – člen