C4 Umístění: Interní ambulance - přízemí

Centrum pro biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů (ISZ) při Interní klinice je specializovaným centrem zajišťujícím komplexní péči o pacienty s idiopatickými střevními záněty (ISZ), tj. pacienty s Crohnovou nemocí (CN) a ulcerózní kolitidou (UC).

Péče o pacienty biologického centra je multioborová. Centrum úzce spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti Interní kliniky ÚVN, zejména s Oddělením gastrointestinální endoskopie, kde jsou prováděny diagnostické i terapeutické endoskopické výkony.

V rámci multidisciplinární péče o nemocné s ISZ je zásadní spolupráce s ambulantním interním oddělením, především ambulancí  gastroenterologickou, revmatologickou a ambulancí nutriční. Z ostatních pracovišť ÚVN je to zejména chirurgická klinika a Oddělení radiodiagnostické

Pracovníci jednotlivých spolupracujících pracovišť tvoří pracovní skupinu pro idiopatické střevní záněty, která koordinuje multioborovou péči o pacienty s ISZ v souladu s platnými doporučeními společnosti European Crohn’s and colitis organisation (ECCO) a Doporučeními České gastroenterologické společnosti.

Pracovní skupina indikuje pacienty k cílené léčbě konzervativní (konvenční, biologické) nebo chirurgické.

 

Biologická léčba

Biologická léčba zahrnuje skupinu léků používaných u vybrané skupiny pacientů s idiopatickými střevními záněty.

Léčba je obvykle podávána v situaci, kdy jiná léčba není účinná, nebo ji nelze podávat, nebo při těžkém průběhu zánětu.

Biologická léčba zahrnuje přípravky, které stimulují imunitní systém k boji proti nemoci, nebo přímo potlačují nemoc podobným způsobem jako imunitní systém. Jde o vysoce účinné látky biologické povahy, které jsou shodné či velmi podobné s látkami produkovanými v samotném organismu.

Cílem biologické léčby je dosažení remise onemocnění (klidového stadia), zabránění vzniku komplikací, snížení nutnosti podávání kortikoidů a chirurgických výkonů, v konečném důsledku zlepšení kvality života.

V rámci Biologického centra probíhá pregraduální výuka studentů 1. LF UK a postgraduální výuka lékařů v přípravě k atestaci. Pracovníci centra se účastní řešení výzkumných projektů probíhajících v ÚVN, včetně aktivní prezentace výsledků na domácích i zahraničních odborných kongresech. Pracovníci centra jsou členy Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty při ČGS JEP a členy mezinárodní Evropské společnosti pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu (ECCO).

Centrum pro biologickou léčbu se od roku 2016 účastní studie Credit. Jedná se o celonárodní multicentrický registr, jehož cílem je sledování pacientů s  idiopatickým střevním zánětem, evidence počtu pacientů na biologické léčbě a v neposlední řadě i hodnocení efektivity a také nežádoucích účinků léčby.

 

Ambulance pro podávání biologické léčby

Specializovaná ambulance poskytující biologickou léčbu intravenózní nebo subkutánní. Zajišťuje edukaci pacientů o podávané biologické léčbě se zaměřením na způsob aplikace, včetně aplikace v domácím prostředí a možných nežádoucích účincích léčby. Všichni pacienti jsou informováni o akutních i chronických komplikacích léčby, podrobně uvedených v informovaném souhlasu

Ke stažení:

Cílem péče o pacienty s ISZ je dosažení remise onemocnění a především zlepšení kvality života nemocných. V současnosti se ambulance zaměřuje na využití vhodných aplikací pro domácí monitoring onemocnění a tím zlepšení compliance nemocných.

 

Vedoucí centra: MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
telefon: tel: +420 973 208 328
e-mail: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.