MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.

 

 


Vzdělání:

2016 specializovaná způsobilost v oboru diabetologie
2014 dizertace v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka
2010 specializovaná způsobilost v oboru endokrinologie

Profesní historie:

2020 - dosud Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
2018 - 2019 Christie Hospital, Manchester, Velká Británie, konzultant pro endokrinologii
2009 - 2018 Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika
2005 - 2009 Fakultní Nemocnice Na Bulovce, II. interní oddělení

Odborná angažovanost:

  • Česká endokrinologická společnost – člen výboru
  • Česká diabetologická společnost – člen
  • Evropská endokrinologická společnost – člen


Pedagogická činnost:

  • 2014 - dosud odborný asistent 1. LF UK


Osvědčení:

  • 2020 -  licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru endokrinologie a diabetologie

Publikační činnost (stěžejní publikace):
Kosák M, Duškova M, Stárka L, Jandíkova H, Pospíšilová H, Šrámková M, Hána V, Kršek M, Springer D, Šimůnková K. Can the gold standard be beaten? How reliable are various modifications of the Synacthen test compared to the insulin tolerance test. Physiol Res. 2017 Sep 26;66(Supplementum 3):S387-S395.

Kosák M, Hána V, Hill M, Šimůnková K, Lacinová Z, Kršek M, Marek J. Serum cortisol seems to be a more appropriate marker for adrenocortical reserve evaluation in ACTH test in comparison to salivary cortisol. Physiol. Res. 63: 229-236, 2014.

Ježková J, Hána V, Kosák M, Kršek M, Liščák R, Vymazal J, Pecen L, Marek J. Role of gamma knife radiosurgery in the treatment of prolactinomas. Pituitary. 2019 Jun 20

Hána V Jr., Ježková J, Kosák M, Kršek M, Hána V, Hill M. Novel GC-MS/MS technique reveals a complex steroid fingerprint of subclinical hypercortisolism in adrenal incidentalomas. J Clin Endocrinol Metab. 2019 Mar 21.

Hána V, Kosák M, Masopust V, Netuka D, Lacinová Z, Kršek M, Marek J, Pecen L. Hypothalamo-pituitary dysfunction in patients with chronic subdural hematoma. Physiol. Res.61:161-167, 2012.

Mohammed N, Ding D, Hung YC, Xu Z, Lee CC, Kano H, Martínez-Álvarez R, Martínez-Moreno N, Mathieu D, Kosak M, Cifarelli CP, Katsevman GA, Lunsford LD, Lee Vance M, Sheehan JP. Primary versus postoperative stereotactic radiosurgery for acromegaly: a multicenter matched cohort study.
J Neurosurg. 2019 Apr 26:1-10

Ding D, Mehta GU, Patibandla MR, Lee CC, Liscak R, Kano H, Pai FY, Kosak M, Sisterson ND, Martinez-Alvarez R, Martinez-Moreno N, Mathieu D, Grills IS, Blas K, Lee K, Cifarelli CP, Katsevman GA, Lee JYK, McShane B, Kondziolka D, Lunsford LD, Vance ML, Sheehan JP. Stereotactic Radiosurgery for Acromegaly: An International Multicenter Retrospective Cohort Study. Neurosurgery. 2019 Mar 1;84(3):717-725.

Masopust V, Netuka D, Horinek D, Kosak M, Hana V, Krsek M. The role of early cortisol level in the assessment of the radicality of resection in central Cushing's disease. Neuro Endocrinol Lett. 2016 Jul;37(3):233-238.