C3 Umístění: budova C, vchod C3 3. patro

Diabetologické centrum (DC) představuje specializovaný funkční celek zajišťující komplexní péči o nemocné s diabetem a jeho komplikacemi, a to jak v rámci diagnostiky a prevence, tak po stránce terapeutické. Specializovanou péči poskytujeme za hospitalizace i ambulantně. Lůžková část DC je zajištěna v rámci Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN ). Ambulantní části DC tvoří tři odborné ambulance (diabetologická, podiatrická a edukační) umístěné ve 3. patře  v budově C3.

Komplexní péči o pacienty v DC zajišťují lékaři a lékařky, nutriční terapeuti, podiatrické  a edukační diabetologické sestry. Úzce spolupracujeme s řadou specialistů   ÚVN (Chirurgická klinika, Oční klinika, neurologické a psychologické oddělení, nefrologická, endokrinologická a angiologická ambulance) a také se specialisty mimo ÚVN.

V DC probíhá pregraduální výuka studentů 1. LF UK a postgraduální výuka lékařů v přípravě k atestacím. Zaměstnanci DC se účastní řešení výzkumných projektů probíhajících v ÚVN, včetně aktivní prezentace výsledků na významných domácích i zahraničních odborných konferencích a včetně vlastní publikační aktivity. 

 

Ambulance diabetologie

V ambulanci zajišťujeme komplexní péči pacientům s diabetem s důrazem na včasnou diagnostiku mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací a stanovení individuálního léčebného plánu. Jako DC máme v péči pacienty léčené inzulinem, s pokročilým onemocněním a s orgánovými komplikacemi. U pacientů s diabetem 1. typu používáme k monitoraci glykémie senzory a v léčbě inzulinové pumpy  integrované se senzorem s poloautomatickým okruhem.

 

Edukační ambulance

V ambulanci zajišťujeme vzdělávání nemocných s diabetem a jejich rodin. Cílem strukturované edukace pacientů je prohloubení znalostí o diabetu, zlepšení kompenzace a celkového managementu léčby a současně posílení role samotného pacienta. Edukace probíhají dle dohody individuálně či skupinově. Součástí edukace je praktická aplikace inzulínu perem, obsluha inzulínové pumpy a monitorace glykémie glukometrem nebo senzorem.

 

Podiatrická ambulance

V ambulanci zajišťujeme komplexní péči o pacienty se syndromem diabetické nohy (SDN). SDN je definován jako postižením tkání nohy od kotníku dolů, způsobené diabetem a jeho komplikacemi, tj. diabetickou neuropatií a různým stupněm ischémie. Jde nejčastěji o otlaky, defekty na nohách, záněty kostí nohy či deformity nohy. Léčba SDN je multidisciplinární a vyžaduje spolupráci s ostatními specialisty Podiatrického týmu ÚVN. Kromě léčby již rozvinutého SDN se zabýváme i jeho prevencí. Léčba SDN je velmi často náročná a dlouhodobá a vyžaduje aktivní spolupráci pacienta i jeho blízkých.

 

Lékaři: MUDr. Johana Venerová, doc. MUDr. Denisa Janíčková-Žďárská Ph.D., MUDr. Monika Nývltová, MUDr. Tomáš Pelcl, Ph.D., MUDr. Jan Paleček, MUDr. Mgr. Tomáš Burger
Edukační sestra: Jana Brabcová, Romana Knížková
Podiatrická sestra: Libuše Fialová
Obezitologická sestra: Markéta Bartíková

 

Diabetologické centrum:  +420 973 208 190 (recepce) +420 973 208 193 (sestra)  C3 3. patro

Podiatrická ambulance:  +420 973 203 030 C3 3. patro

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.