Kunc Z.: Chirurgická léčba lumboischiadického syndromu a její problémy. Praha, ZdN, 1949
Beneš V.: Poranění míchy. Praha, SZdN, 1961 1965 – II.vydání
Kunc Z.: Neurochirurgie. Praha, Avicenum (1968, 1973, 1983)
Vladyka V.: Stereotaxe v neurochirurgii. Praha, SZdN, 1966
Beneš V.: Spinal cord injury, Lippincot, London 1968
Šourek K., Vladyka V.: Chirurgické léčení epilepsie. Praha, Avicenum, 1973
Fusek I.: Chirurgické léčení krční páteře z předního přístupu. Praha, Avicenum, 1974
Zvěřina E., Stejskal L.: Poranění periferních nervů. Praha, Avicenum, 1979
Šourek K.: Chirurgie bolesti. Praha, Avicenum, 1981
Beneš V.: Mozková krvácení hypertoniků. Praha, Avicenum, 1983
Šourek K.: Chirurgie bederních meziobratlových plotének. Praha, Avicenum, 1984
Fusek I.: Chirurgické léčení nádorů tureckého sedla transsfenoidálním přístupem.
Praha, Avicenum, 1986
Šourek K.: Chirurgie páteře a míchy. Praha, Avicenum, 1989
Škorpil V. : Conduction velocity of human nerve structure. Academia. Praha, 1965
Fusek J., Kunc Z. (eds.) : Present limits of neurosurgery. Avicenum. Praha, 1972
Stejskal L. : Postural reflexes in theory andmotor re-education. Academia. Praha, 1972
Stejskal, L et al : Evokované odpovědi a jejich klinické využití. Praha – Publishing. Praha 1993
Stejskal L. a kolektiv: Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii. Grada. Avicenum. Praha 2006. – získala Piťhovu cenu Společnosti klinické neurofyziologie.
Plas J., et al.: Neurochirurgie. Učebnice. Galén 2000, 128 stran.
Beneš V., Häckel,
M., Kramář F.,
Mohapl M., Stejskal L., Charvát. F.:
Ischémie mozku.
ČR, 2003, Praha, Galén, 1. vyd., 205 s., 80-7262-186-6
Kozler Petr, et al.: Intrakraniální nádory.
ČR, Praha, 2007, 277 s., 1 vydání, Galén - Karolinum. 978-80-7262-452-2
Beneš V, Čáp M: Cesta do středu mozku
2013, 1.vyd., XYZ, Albatros Media a.s., 978-80-7388-769-8
Kaiser Radek a kol: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupu
2016, GRADA , Publishing as, 978-80-247-5808-4
Beneš Vladimír; Bradáč Ondřej a kol. : Brain Arteriovenous Malformations: Pathogenesis, Epidemiology, Diagnosis, Treatment and Outcome . Springer International Publishing 2017, 1. vydání, 214 stran,  ISBN 978-3-319-63963-5
Netuka David; Astl Jaromír; Belšan Tomáš a kol: Adenomy hypofýzy . Maxdorf Jessenius 2019, 1. Vydání, 249 stran,  ISBN 978-80-7345-620-7
Vladimír Beneš : Mé cesty do hlubin mozku. Nakladatel Moravec Martin, 2019, 1.vydání, 312 stran,  ISBN 978-80-270-6464-9
Bradáč Ondřej; Beneš Vladimír a kol.: Cavernomas of the CNS. Basic Science to Clinical Practice.  Springer Nature Switzerland AG 2020, 1.vydání, 245 stran, ISBN  978-3-030-49405-6        
Homolková Helena; Beneš Vladimír a kol.: Dětská neurochirurgie v kazuistikách . Maxdorf Jessenius 2020, 1.vydání, 159 stran,  ISBN    978-80-7345-577-4
Tyll Tomáš; Dostálová Vlasta; Netuka David a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče. přepracované a doplněné 2.vydání .  Maxdorf Jessenius 2020, 2.vydání, 360 stran, ISBN 978-80-7345-654-2